Purdue University

2010 Research Training Workshop Photo Album

 

Audience Audience ZHOU Yi WEI Dedong Fenggang Yang
GAO Shining David Palmer George Hong Hsing-kuang Chao Carsten Vala
LIU Fang LIU Xiapei ZHOU Yi XIA Changqi SUN Shangyang
SUN Zhenyu ZHANG Yinong ZHANG Zhipeng ZHANG Qingjin DAI Liyong
FANG Wen LI Huawei LI Xiangping LI Feng LI Jin
FAN Zhihui WANG Zhengfei WANG Ying GAN Mantang LUO Qiangqiang
ZHAO Yudong ZHENG Fengtian ZHONG Zhifeng CHEN Bin CHEN Hanhui
HAN Junxue HAN Heng HUANG Haibo    
Stone Hall Room 347, 700 W. State Street, Purdue University, West Lafayette, IN 47907 Phone: (765)494-5801 Fax: (765)494-6938 Email: CRCS@purdue.edu
© by CRCS at Purdue University. All rights reserved.