Purdue University

2012 Summer Institute Photo Album

 

       
    Group Photo    
Yuen-sang Leung Yang & Leung David Palmer WEI Dedong Duan Lin
George Hong Hsing-kuang Chao LI Xiangping FAN Lizhu Shuming Bao
Fenggang Yang Fenggang Yang Fenggang Yang Fuk-tsang Ying Fuk-tsang Ying
St. John St. John Fung Ying Seen Koon Lecture CHEN Yun
HAI Bo HAN Heng JI Fangtong KONG Jinping LI Chongxin
LI Feng LI Huiling LI Wei NIE Jiaxin SHAO Tiefeng
SHU Jian SONG Gang WANG Jing WANG Yingxian Wusiman
WU Xiaoqun XIA Changqi YANG Huiling YANG Jianghua YU Xiaolan
ZHANG Yong ZHAO Yuling ZHENG Li Li, Yang, & Kong Welcome Lunch
Stone Hall Room 347, 700 W. State Street, Purdue University, West Lafayette, IN 47907 Phone: (765)494-5801 Fax: (765)494-6938 Email: CRCS@purdue.edu
© by CRCS at Purdue University. All rights reserved.